Vad händer …..

Vi har maj månad här och naturen ”exploderar”.

Flera intressanta jobb på gång, bl a de nya muséerna som

ska komma till i Västerås.

Tyvärr har Jenny Svensson, landskapsingenjör, slutat för att bosätta sig

i Karlskrona. Först ska hon dock resa i ostasien i några månader.

Jenny besöker Solberga torg.

Vi gjorde ett återbesök på Öster Mälarstrand, Västerås

tillsammans med en kollega. Vi gjorde jobbet vid sekelskiftet.

Visionen i detaljplanen var sjönära bostäder i naturmarks-omgivning.

Tallen på bilden sparades ”mitt i gatan” vilket var spännande och ovanligt.

Till min glädje så verkar den ha klarat sin nya omgivning ganska bra.

Här ser man tallen mitt i Bogvägen.

Ha en skön maj!