Semestern över – nya utmaningar

Hej alla
Nu drar vi på med full gas. Sommaren är fortfarande här och livet blir
återigen en kombination av arbete och fritid. Låt oss göra båda till
något positivt. Samarbete och gemensamma mål är ett grundrecept.

Vi har jobbat ett par veckor nu och bl. a. hunnit med en bra studiedag
i Örebro. Vi fick bland annat en mycket intressant introduktion av stadsträdgårdsmästare
Lars-Erik Krafve som visade oss Vattenparken, Stadsparken mm. Stort tack!


Vi har fått två nya medarbetare men ännu inte fått dom på foto och in i medarbetar-
listan. Det kommer. De två är Cecilia Hakfelt, trädgårdsmästare och Anna Nilsson landskapsingenjör.
Landskapsarkitekt Karin Scarthau har efter barnledighet slutat hos oss för att gå vidare i karriären.