GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR


Tack för det gångna året till anställda och våra kunder.
Vi hoppas att ni nu alla ska få en riktigt fin jul- och nyårshelg.
Välkomna nästa år, 2011, för nya gemensamma mål.

Bo Karlsson VD Mälark AB