Kvalitetspolicy

Kontorets trädgård maj 2010

Vårt kvalitetssystem följer standarden ISO 9001.

Vårt mål är att föreslå robusta, ändamålsenliga, vackra och bestående anläggningar och konsekvent försöka träffa rätt ambitionsnivå för varje enskilt objekt så att miljöhänsyn, ekonomi, teknik och skötsel harmonierar med andra värden. I det perspektivet är kvalitetssäkring av utformning, handlingar och övrigt agerande ett överlevnadskrav.
Följande kvalitetspolicy har därför antagits:

Mälark AB ska uppfylla vad som ryms inom god affärssed.

  • Vi ska definiera varje uppdrag tillsammans med kunden.
  • Vi ska skapa handlingar som är entydiga, fullständiga och byggbara.
  • Vi ska utveckla arbetsmetodik, medarbetare och ledarskap.
  • Vi ska samarbeta effektivt med berörda parter.
  • Vi ska utnyttja samlad kunskap och erfarenhet.
  • Vi ska använda administrativa rutiner för arkivering och dokumentation som garanterar säker hantering och förvaring av handlingar.