Miljöpolicy

Försommarträdgård 2010

Mälark AB arbetar med miljöfrågorna enligt standarden ISO 14001, och har därför antagit följande miljöpolicy:

Mälark AB arbetar med en helhetsyn på miljöfrågorna och vi ska alltid kunna erbjuda miljöanpassade lösningar inom alla våra verksamhetsområden. Vi ser miljöförbättrade åtgärder som långsiktiga investeringar.

  • Vi ska vara ett miljömedvetet företag och tillgodose våra kunders efterfrågan på miljöanpassningar.
  • Vi ska med en helhetssyn, ständiga förbättringar och relevanta miljömål eftersträva minsta möjliga miljöbelastning i allt vårt arbete.
  • Vi ska minimera effekterna av ingrepp i naturen och värna om den biologiska mångfalden.
  • Vi ska uppfylla eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
  • Vi ska påverka våra leverantörer, entrepenörer och samarbetspartners att utveckla miljöanpassade processer, produkter och tjänster.