God Fortsättning på 2011

Vi tar sats för det nya året 2011 och hoppas på många intressanta och roliga
uppdrag och bra kontakter med våra beställare.

Bo Karlsson VD
landskapsarkitekt
certifierad besiktningsman för utemiljö