God fortsättning på 2013

Hej
…alla vänner och kunder. Nu startar vi 2013
med stora förhoppningar om ett bra år för
oss alla. Vi på Mälark hoppas kunna utveckla våra
kundrelationer och gör bra och uppskattade jobb.

Vinterbild från Anundshögsområdet där ett projekt pågår
för att göra området mer tillgängligt för rörelsehindrade.
Vi på Mälark deltar i projektet som konsult åt
Stiftelsen Kulturmiljövård.