Helsingforsresa

I början av augusti åkte vi till Helsinki på en studieresa.
Gretel Hemgårds landskapsarkitektkontor visade oss
tillrätta bland det nya som byggs. Bland annat såg vi
det nya området Arabiastranden.

   
Bilder från delar av Arabiastrandens utemiljöer.

 men också en del av det klassiska Helsingfors.
  
Bilder från ”trappan” och middag med finska tapas.