Nyårshälsning 2013

Hej
…alla vänner och kunder. Nu startar vi 2014
med goda förhoppningar om ett bra år för
oss alla. Vi på Mälark hoppas ni får en skön
nyårshelg och ett gott 2014.


Bild från studieresa sensommaren 2013.