Mälarparksskolan, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Mälark fick med början år 2017 förtroendet av Västerås stad att ta fram programhandling för skolgårdsmiljö till nya Mälarparkskolan. Skolan är en planerad F-6-skola med cirka 550 elever. Arbetet bedrevs tillsammans med en arbetsgrupp, bland annat bestående av rektor, bygg-herrerepresentant samt en expert på pedagogiska utomhusmiljöer. Uppdraget fortsatte sedan 2019 genom att genomföra en bygghandlingsprojektering åt Peab.

Målet med gestaltningen har varit att skapa en lekfull skolgård med fokus på att uppmana till kreativitet, uppfinningsrikedom, rörelser och aktiviteter. Arean på skolgården är liten i förhållande till antalet elever. Det har gjort att stora utmaningar och krav ställts på utformningen. För att ge skolbarnen en så stor upplevelse som möjligt så skapades därför olika delar, eller rum om man så vill. Dessa rum gavs olika karaktärer och sinnesstämningar som på så sätt ger en variationsrik och omväxlande lekmiljö. Varje rum är sedan utformad med omsorgsfull detaljering och programmerad med lek och aktiviteter. Närmast skolan är leken för de minsta barnen placerade och ju längre ifrån skolan man kommer ökar åldern på leken. Utanför skolgården väntar sedan naturleken i Mälarparken och en närliggande aktivitetsyta.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Skolgård
Adress: Öster Mälarstrand, Västerås
Byggherre: Västerås stad
Entreprenör: Peab
Medverkande arkitekter: Anders Nordberg, Elvira Bäckström
Status: Under byggnation (färdigprojekterat 2020)
Projektkostnad: 15 Mkr