Mälark AB

Mälark AB - Landskapsarkitektkontor - Kvarteret Fatburen

Kvarteret Fatburen i Västerås

Mälark är ett fristående landskapsarkitektkontor med lång erfarenhet och bred kompetens som varit verksamma i Västerås sedan 1981. Vi arbetar för att utforma vackra, ändamålsenliga och trivsamma miljöer som blir uppskattade av de människor som nyttjar dem. Vi tar hänsyn till varje projekts unika förutsättningar och medverkar till långsiktigt hållbara lösningar.

Mälark designar utemiljöer och trädgård. Verksamma i Mälardalen och Stockholmsområdet.