Välkommen till Mälark Landskap

Vi är ett fristående landskapsarkitektkontor med lång erfarenhet och bred kompetens som varit verksamma i Västerås sedan 1981. Vi arbetar för att tillsammans med våra kunder utforma vackra, ändamålsenliga och trivsamma utemiljöer som blir uppskattade av de människor som nyttjar dem. Vi tar hänsyn till varje projekts unika förutsättningar och vill bidra till långsiktigt hållbara lösningar.