Kontakt

Mälark AB

Slottsgatan 21

722 11 Västerås

Orgnr. 19-556275-3987

Bankgiro: 441-7770

021-10 17 50
info@malark.se

Anders Nordberg

Ägare och VD

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 021 – 10 17 52

anders.nordberg@malark.se

Elvira Bäckström

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel: 021 – 10 17 53

elvira.backstrom@malark.se

Elin Fredelin Dalman

Landskapsarkitekt MSA

Tel: 021 – 10 17 56

elin.dalman@malark.se

Bo Karlsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 021-10 17 54

Mobil: 070 – 609 63 83

bo.karlsson@malark.se

Ragna Pehrson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 021 – 10 17 51

Mobil: 070 – 315 27 63

ragna.pehrson@malark.se

Elin Slettengren

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Erika Spegel-Nääs

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel: 021 – 10 17 55

erika.spegel-naas@malark.se