Kontakt

Mälark AB

Slottsgatan 21

722 11 Västerås

Orgnr. 19-556275-3987

Bankgiro: 441-7770

021-10 17 50
info@malark.se

Anders Nordberg

Ägare och VD

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Telefon: 021 – 10 17 52

anders.nordberg@malark.se

Elvira Bäckström

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel: 021 – 10 17 53

elvira.backstrom@malark.se

Elin Slettengren

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ebba Johansson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tel: 021 – 10 17 58

ebba.johansson@malark.se

Matt Wilcox

Landskapsarkitekt

Tel: 021 – 10 17 51

matt.wilcox@malark.se