Älvdansens lekplats, Enköping


PROJEKTBESKRIVNING

Gestaltning och projektering av områdeslekplats med skogen som granne – i nya stadsdelen Älvdansen.

År 2020 fick Mälark i uppdrag av Väg- och VA-ingenjörerna att som underkonsulter ta fram ett förslag på utformning och markprojektering för Älvdansens lekplats åt Enköpings kommun. Älvdansen är en ny stadsdel under utveckling och med centralt läge strax norr om Enköpings station. Uppdraget innefattade framtagande av bygghandlingar enligt en gestaltningsskiss från Patrik Wallin, gestaltande landskapsarkitekt på Enköpings kommun.

Målet med lekplatsen var att skapa en områdeslekplats för bostadsområdet Älvdansen i den viktiga gränszonen mellan Älvdansens grönstråk och angränsande naturområde. Lekplatsen är utformad med en naturlig karaktär och skogen som bakgrund. Från lekplatsen leds besökare vidare upp mot Enköpingsåsen och närliggande naturområde. Lekplatsen har ett mjukt formspråk med slingrande gångar och naturliga material. Projektet stod färdigt under våren 2022.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Lekplats
Adress: Vanadisvägen, Enköping
Byggherre: Enköpings kommun
Status: Färdigställt 2022