B26, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

B26 nominerades till Västmanlands Arkitekturpris 2022.

Mälark Landskap fick under 2019 i uppdrag att utforma ett entrétorg till B26, en coworking-arena, som ligger i de historiska Mimerkvarteren i Västerås. Gestaltningsidén för platsen är att skapa ett entrétorg med både samvaroytor, aktiviteter och grönska. En flexibel plats som erbjuder både möjligheter till evenemang, aktivitet och vila.

Entrétorget är utformat med en mer öppen yta mot byggnaden som gränsar till ytor med mer aktivitet så som pingis och lekfulla inslag med hoppkubbar i gult, orange och rött. Platsen ramas sedan in av en mer möblerad del med pergola samt upphöjda planteringar med integrerad träsits. De långa bänkarna erbjuder en mängd sittplatser. Materialvalet av cortenstål samt pergolans design bidrar till att förstärka den industriella karaktären som finns på platsen idag.

Besökarna leds till byggnadens huvudentré längs entrémattan som är lagd i ett mönster med betongmarksten i gult, ljus – och mörkgrå. De gula stenarna strösslas sedan ut över på övrigt golv. Belysningen för entrétorget är framtagen i samarbete med ljusdesigner Charlie Hellberg där både pergola, planteringslådor samt entrémattan belyses. Detta skapar en inbjudande och effektfull upplevelse som gör att platsen upplevs som tryggare.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Entrétorg
Adress: Port Anders gata 9, Västerås
Beställare: Kungsleden
Markentreprenör: MARK, Västerås
Status: Färdigställt 2020