Fredriksbergs förskola, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Våren 2022 fick Mälark förfrågan att ta fram bygghandlingar till förskolegård och entrémiljöer för Fredriksbergs förskola. Sedan tidigare fanns bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för utemiljöerna framtagna av Archus. Finplanering och markarbetena är utförda av Bodén mark och anläggning, Västerås.

Förskolan är en del i det nya området Kornknarren som växer fram i Råbyskogen i Västerås. Området präglas av stor omsorg för bevarandet av befintliga naturvärden. Mälark har sedan tidigare projekterat gatustruktur samt ett flertal bostadsgårdar och gemensamhetsytor i området.

Den bärande idén för gestaltningen av utemiljöerna kring förskolan har varit att i så stor utsträckning som möjligt bevara och förstärka den befintliga naturmarken, tilläggen ska skapa sociala värden och högt lekvärde. Skogen utgör i sig själv en utmärkt plats för spontan och kreativ lek och för att förstärka den har gården omsorgsfullt utformats med naturliga lekredskap och växtmaterial som ger känslan av att gården ligger i brynet av skogen snarare än att den ersätter skogen. På gården finns bland annat möjlighet till klätterlek, bollspel, sand- och vattenlek.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Förskolegård
Adress: Stenkumlagatan, Råby, Västerås
Byggherre: Hemsö i samarbete med hyresgästen Västerås stad
Arkitekt: Archus
Bygglov och förfrågningsunderlag: Archus
Bygghandling: Mälark Landskap
Markentreprenör: Bodén mark och anläggning
Status: Färdigställt 2023