Kammakartorget, Enköping


PROJEKTBESKRIVNING

I detta projekt var Mälark Landskap underkonsult till Väg- och VA-ingenjörerna i Västerås. Mälark hade ansvar för utformning av torget och uppdraget innefattade gestaltning och framtagning av bygghandlingar.

Utformningens mål är att skapa ett trevligt, inbjudande torg med möjlighet för samvaro och ge rum för stadens liv. Torget omfattar omsorgsfulla val av material, växter, möblering och detaljer. Långa sittbänkar med olika höjd kantar den öppna torgytan. Bakom ryggen finns blomstrande planteringar som visar årstidsväxlingarna. Träden kommer med tiden skapa rumslighet och ge torget stadga. I projektet ingick samarbete med konstnär för utformning av skärmar, trädgaller och ljuspelare för rumsförstärkning, dessa detaljer tog avstamp i platsens historiska betydelse. Belysningen har en framträdande roll i gestaltningen, där belysningskonceptet framarbetades i samråd med belysningsdesigner. I processen genomfördes provbelysning för att säkerställa bästa möjliga ljusbild för torget.

Uppdraget bjöd på stora tekniska och utformningsmässiga utmaningar. Anpassning till nya bostadshus med entréer 1 meter under torgets nivå ställde stora krav på höjdsättningen. Platsen är känsligt ur arkeologisk synpunkt där djupa schakter helst helt skulle undvikas för att undvika ytterligare dyra arkeologiska utgrävningar.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Torg
Adress: Korsningen Torggatan/Eriksgatan, Enköping
Byggherre: Enköpings kommun
Status: Färdigställt 2020
Projektkostnad: 11 Mkr