Köksträdgården, Strömsholms slott


PROJEKTBESKRIVNING

Utredningsuppdrag på hal is.
Redan på kartmaterial från 1650 kan man se en köksträdgård med omfattande odlingar redovisad strax intill Strömsholms slott. Centralt i köksträdgården syns på kartmaterial tidigast från 1774 en ellipsformad damm. Nu är det dags för dammen att ses över, men – ligger dammen på en historiskt korrekt plats samt är den sex alnar djup som den enligt litteraturen säger att den var? Mälark tog hjälp av mättekniker Peter Attmarsson och utredde placering och djup genom inmätning. Svaret blev att placering stämde överens med gamla kartor och även djupet stämde hyfsat överens med uppgifterna. 6 alnar = ca 2.4 meter vilket var ungefärligt djup med vissa lokala avvikelser. Mälark tackar Statens fastighetsverk för ett spännande uppdrag i fina slottsmiljöer.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: utredning och analys
Adress: Strömsholms slott
Beställare: Statens fastighetsverk
Inmätning: Attmarsson Mätteknik AB
Status: utredning avslutad 2024