Kornknarren S:1, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Såklart en parkeringsplats med tillgodosedd funktion men även med modernt omhändertagande av dagvatten och gröna inslag.

Mälark fick i uppdrag av Hemsö att ta fram bygghandlingar för en parkering i den nya stadsdelen Kornknarren, belägen i Råbyskogen, Västerås. Parkeringen ska nyttjas av boende, besökare till äldreboendet samt hämta/lämna-platser för områdets förskola.

Förutom sin uppenbara funktion med parkeringsmått enligt standard och tillgodosedda krav så är parkeringen ett exempel på hållbarhet. Samtliga hårdgjorda ytor lutas mot en nedsänkt regnbädd i ytans mitt där dagvattnet fördröjs och renas. Regnbädden tillför även grönska och bidrar till karaktären av en grön stadsdel. Planteringen rymmer fyra uppstammade träd med prydnadsvärde året om samt lämpliga låga buskar som klarar av de varierande fuktförhållandena som en regnbädd utgör.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Parkering
Adress: Stenkumlagatan, Råby, Västerås
Byggherre: Hemsö
VA-projektör: GEMA VVS-teknik AB
Markentreprenör: Bodén mark och anläggning
Status: Färdigställt 2022