Kulturskolan, Husby centrum


PROJEKTBESKRIVNING

Nya entréer skapar nytt hängställe med stark karaktär.
Husby Kulturskola behövde öppna upp fler tillgängliga entréer till byggnaden på en sida där marknivån låg flera meter över ny entrénivå. Istället för att bara ordna funktionen med murar, ramper och trappor togs förslag fram på hur man kan samtidigt skapa en tillgänglig, öppen och välkomnande plats. Förslaget byggde på att bryta ner höjdskillnaderna i flera terrasser som samtidigt kan tjäna som sittplatser och skapa volym framför entréerna. Terrasserna kläddes sedan med konstgräs skönt att sitta på, i klara färger. Platsen gavs en stark karaktär som speglar den invändiga, kreativa verksamheten.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Entréplats
Adress: Husby centrum
Byggherre: Svenska bostäder
Markentreprenör: M3 Bygg AB
Status: Färdigställt 2020