Lekplats, Valsta centrum, Märsta


PROJEKTBESKRIVNING

Valsta Centrum i Märsta har genomgått en förnyelse enligt detaljplan från 2012. Detta innebar förnyelse av centrumanläggning med komplettering av nya bostäder, entrétorg, parkeringar, park, lekplats och samvaroytor. Mälark fick i uppdrag som underkonsult åt Väg- och VAingenjörena att gestalta och ta fram bygghandlingar för området – inklusive den nya lekplatsen.

Lekplatsen är placerad i kanten av naturmark med berg som gränsar till anläggningen. Naturmarken och berget skulle enligt detaljplanen utnyttjas som parkmark och ”knapras i kanten” för att ge plats åt lek-platsen. Därmed gavs möjligheten att utnyttja en bergskärning vid gestaltningen, ett inslag som blev ett karaktärselement på lekplatsen. Lekplatsen innehåller många olika funktioner för lek och samvaro för mindre barn men även utrustning som lockar äldre barn, ensam eller i grupper av flera. Stor variation och omväxling skapas genom en palett av olika möjligheter till lek. Här finns kompisgunga, gungdjur, snurrkopp, piltunnel, studsmatta, tubrutschkanor med möjlighet att bestiga en grön vägg. Hopp och balanslek som sätter barnens motorik på prov. Ytskikten är till största delen gummiasfalt och konstgräs som ger god tillgänglighet, men även flis för ökad variation och upplevelse. Markmaterialet har getts en lekfull form – som en orm eller bäck som löper genom hela lekplatsen. Konst finns också på platsen i form av lekskulptur – ett ägg som man kan springa igenom eller leka inuti. Planteringarna är sammanhållna, med varierat innehåll, marktäckande, friväxande, lättskötta med enstaka solitära uppstickare för att få ett vackert och intressant utseende.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Lekplats
Adress: Valsta centrum, Märsta
Byggherre: Sigtuna kommun
Status: Färdigställt 2018