Mälarparksskolan, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Mälark Landskap fick med början år 2017 förtroendet av Västerås stad att ta fram programhandling samt förfrågningsunderlag för skolgårdsmiljö till nya Mälarparkskolan. Skolan är en F-6-skola med cirka 550 elever. Arbetet bedrevs tillsammans med en arbetsgrupp, bland annat bestående av rektor, byggherrerepresentant samt en expert på pedagogiska utomhusmiljöer. Uppdraget fortsatte sedan 2019 genom att genomföra en bygghandlingsprojektering åt markentreprenören Peab Anläggning.

Målet med gestaltningen har varit att skapa en lekfull skolgård med fokus på att uppmana till kreativitet, uppfinningsrikedom, rörelser och aktiviteter. Arean på skolgården är liten i förhållande till antalet elever. Det har gjort att stora utmaningar och krav ställts på utformningen. För att ge skolbarnen en så stor upplevelse som möjligt så skapades därför olika delar/rum. Dessa rum gavs olika karaktärer och sinnesstämningar som på så sätt ger en variationsrik och omväxlande lekmiljö. Varje rum är sedan utformad med omsorgsfull detaljering och programmerad med lek och aktiviteter. Närmast skolan är leken för de minsta barnen placerade och ju längre ifrån skolan man kommer ökar åldern på leken. Utanför skolgården väntar sedan naturlek i Mälarparken och en närliggande aktivitetsyta.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Skolgård
Adress: Öster Mälarstrand, Västerås
Byggherre: Västerås stad
Entreprenör skolgård: PEAB Anläggning
Status: Färdigställd 2021
Kostnad skolgård: ca 15 Mkr