Manfred 6, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

I centrala Västerås med utsikt över Svartån ligger en av Västerås mest praktfulla byggnader, fastigheten Manfred 6. Huset som inrymmer både lokaler och bostäder omsluter en gömd pärla till innegård med ett bevarat och upprustat tegelgårdshus i mitten. Platsen andas historia och kvalité. Mälark fick våren 2023 i uppdrag av Imperia Fastigheter att gestalta och projektera en gård till de nya bostäderna i tegelgårdshuset. Utformningen av bostadsgården har som genomgående gestaltningsidé att samspela med de befintliga materialen på platsen och skapa en gård byggd för moderna behov med en blinkning till platsens historia.

I gårdens mitt finns ytor för parkering belagda med smågatsten i ett bågformat mönster. Stor omsorg är lagd på stenarbetet i samtliga skeden för att uppnå ett polerat och gediget intryck. Parkeringsytorna omsluts av mjuka planteringar med buskar och riklig blomprakt med anemon solhatt och prydnadsgräs. I planteringar står två vårdträd som mjukar upp och skänker gården ett grönt intryck. Närmst de nya bostäderna är marken programmerad till uteplatser där skillnaden mellan privat och gemensamt görs tydlig genom användningen av skifferplattor som markmaterial och välmående avenbokshäckar i väl avvägd höjd. På Manfred 6 är ingen detalj för obetydlig och den goda kvalitén genomsyrar varje enskilt element från marksten till växtmaterial och utrustning.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Bostadsgård
Adress: Munkgatan, Västerås
Beställare: Imperia Fastigheter
Arkitekt: Archus
Markentreprenör: Tuna Entreprenad
Status: Färdigställt 2023