Medarbetare

Bo Karlsson
Bo Karlsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 54
Mobil: 070-609 63 83
bo.karlsson@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/Alnarp och verksam sedan 1979. Delägare och VD i Mälark AB. Certifierad Grön Besiktningsman. Certifierad BAS-P.

Ragna Pehrson
Ragna Pehrson

Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 51
Mobil: 070-315 27 63
ragna.pehrson@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/Alnarp och verksam sedan 1980. Delägare i Mälark AB.

Karin Olsson
Karin Björk
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 53
karin.bjork@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/ University of Manchester.
Verksam sedan 2008 och har arbetat på Mälark AB sedan 2011.


Jenny Tunhielm
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 55
jenny.tunhielm@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna
Har arbetat på Mälark AB sedan september 2013.


Maria Söderberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 50
maria.soderberg@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/Alnarp
Har arbetat på Mälark AB sedan nov/dec 2013.


Elin Slettengren
Landskapsarkitekt L/MSA
Tel: 021-10 17 57
elin.slettengren@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna
Har arbetat på Mälark AB sedan september 2014.


Julia Kehlmeier
Tel: 021-10 17 50
julia.kehlmeier@malark.se
Utbildar sig till Landskapsarkitekt vid SLU Alnarp
Har parallellt med sina studier arbetat på Mälark AB sedan juni 2016.

 

Anders Nordberg
Landskapsarkitekt L/MSA
Tel: 021-10 17 52
anders.nordberg@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid bl.a.  SLU Ultuna
Har arbetat på Mälark AB sedan april 2018