Medarbetare


Bo Karlsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 54
Mobil: 070-609 63 83
bo.karlsson@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/Alnarp och verksam sedan 1979. Delägare och VD i Mälark AB. Certifierad Grön Besiktningsman. Certifierad BAS-P.


Ragna Pehrson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 51
Mobil: 070-315 27 63
ragna.pehrson@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna/Alnarp och verksam sedan 1980. Delägare i Mälark AB.


Anders Nordberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 52
anders.nordberg@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid bl.a. SLU Ultuna
Har arbetat på Mälark AB sedan april 2018


Elin Slettengren
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel: 021-10 17 57
elin.slettengren@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna
Har arbetat på Mälark AB sedan september 2014.


Elvira Bäckström
Landskapsarkitekt L/MSA
Tel: 021-10 17 53
elvira.backstrom@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna
Arbetar på Mälark AB sedan oktober 2018


Erika Spegel-Nääs
Landskapsarkitekt L/MSA
Tel: 021-10 17 55
erika.spegel-naas@malark.se
Utbildad till Landskapsarkitekt vid SLU Ultuna och Chiba University i Japan
Arbetar på Mälark AB sedan november 2018