Mur vid Dingtuna kyrka, Dingtuna


PROJEKTBESKRIVNING

 Dingtuna kyrka ligger ca 10 km väster om Västerås stadskärna och är en kyrka från 1300-talet känd för sina välbevarade kalkmålningar. 

Kyrkan behövde 2013 en ny avgränsning mot Kyrkvägen då häcken som stod där var i dåligt skick. Uppdraget skapade en möjlighet att inte bara nöja sig med en avgränsning utan att tillföra något till platsen som samspelar med, och förhöjer den befintliga karaktären i en anrik kyrkomiljö. 

Kyrkan hade vid den tiden ett stort upplag med upptagna gravstenar som stod bortglömda i förvaring. I samarbete med kyrkogårdschefen föreslogs en gabionmur som i stället för att innehålla vanliga sprängstenar skulle innehålla återanvända äldre gravstenar som material. Eftersom idén var ovanlig byggdes, för att få länsstyrelsens godkännande, en kort provmur som godkändes. Muren byggdes med omsorg gällande komposition och placering av stenarna, vilket resulterade i ett visuellt uttryck där släta stenar utan text kombineras med valda minnesfragment i text och bild från de stenar som återbrukats. 

Projektet kan väcka blandade känslor hos betraktaren just på grund av den ovanliga användningen av gravstenar. Men de stenar som använts i muren var sedan länge tagna ur bruk, och användningen tillåter dem ut i ljuset igen. Muren är tänkt att fungera som ett komplement till den anrika kyrkan och för tankarna till alla människor som passerat, på en plats ämnad för eftertanke och kontemplation.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt:  Gabionmur/utsmyckning
Adress: Dingtuna kyrka, Västerås
Byggherre: Svenska kyrkan Västerås
Status: Färdigställt 2013