Vågholmen, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Öster Mälarstrand, öster om Västerås stadskärna, är ett Mälarnära område som omdanats från industri- och ruderatmark till bostäder. Många människor har flyttat och kommer flytta till Öster Mälarstrand vilket ställer ökade krav på rekreationsytor. I detta sammanhang erbjuder Vågholmen en unik möjlighet till Mälarkontakt.

Holmen är en konstgjord ö, tillskapad av muddermassor från botten som grävdes upp i samband med byggnationen av Elba-färjans nya färjeläge vid Öster Mälarstrand. Här kan besökarna sola, träna, grilla, fiska och njuta av sjölivet. Promenadvägarna på ön består av upphöjda gångspänger av trä. Sittplatser finns många av olika sort; tillgänglighetsanpassade parksoffor, generösa sittöbler och solstolar i bästa solläge. Bord underlättar för att äta medhavd picknick. Här kan man sitta tillsammans för social gemenskap, men vill man dra sig tillbaka och läsa en god bok i sommarsolskenet finns platser för det också. För den aktive finns ett utegym i trä centralt placerad på ön, detta är också tillgänglighetsanpassat. För den som vill grilla finns en iordningsställd grillplats med vindskyddade sittplatser. Syftet med utformningen av Vågholmen är att skapa en Mälarnära pärla med stora sociala och rekreativa värden. Till Vågholmen ska alla känna sig välkomna.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Park
Adress: Öster Mälarstrand, Västerås
Byggherre: Västerås stad
Status: Färdigställt 2018
Projektkostnad: 5 Mkr