Verkstaden 22, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Verkstaden 22 nominerades till Västmanlands Arkitekturpris 2023. 

Verkstaden 22 är Svenska Metallverkens gamla huvudbyggnad. Med sin placering i anrika Kopparlunden i Västerås finns ett stort kulturhistoriskt värde hos den modernistiska byggnaden. Byggnaden hade stått tom i många år när Imperia fastigheter på ett mycket ambitiöst sätt restaurerade fastigheten och gav den nytt liv, till kontor och gymnasieskola. 

I samband med detta fick Mälark Landskap förtroendet att gestalta och projektera utemiljön i nära samarbete med Imperia fastigheter. Med stor ambition i utformning och material och med respekt för byggnadens värde togs de relativt små ytorna tillvara. Ett entrétorg till kontorsbyggnaden skapades samt entrémiljöer till gymnasieskolan. Bägge platsbildningarna har genomgående hög standard avseende materialval och utformning. Till gymnasieskolan skapades en parkdel med restaurerad fontän från platsen som samlingspunkt. Med rundade bänkar på granitblock i en grönska bestående av vårblommande lökar, perenner och träd är detta en given social samlingspunkt samt en oas för en paus i studierna. Till kontorslokalen leder en matta av fiskbensmönstrat tegel fram till entrén. Parkeringsplatser finns i anslutning till entrén, ett hörn med sittplatser och grönska utgör samvaroytorna. Verkstaden 22 är genomgående upplyst på ett funktionellt och effektfullt sätt vilket resulterar i att anläggningen är både uttrycksfull och trygg under dygnets mörka timmar.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Skola och kontor
Adress: Legeringsgatan, Västerås
Byggherre: Imperia fastigheter
Landskap: Mälark Landskap
Arkitekt: Archus
Markentreprenör: Tuna Entreprenad
Belysning: Ateljé lyktan
Status: Färdigställt 2022