Villa Idun, Enköping


PROJEKTBESKRIVNING

Mälark Landskap har gestaltat och projekterat utemiljön till äldreboendet Villa Idun, strax norr om järnvägsstationen i Enköping. Byggherre var Hemsö fastighets AB och Vardaga var äldreomsorgsaktören som tog över verksamheten efter färdigställande.
Fastigheten ingick i den då obebyggda, sanka åkermarken Kyrkohedens Fiskevatten, som i enlighet med detaljplanen skulle exploateras med bostäder, skola, förskola och äldreboende. Mälark Landskaps uppdrag omfattade framtagande av landskapsarkitekthandlingar för äldreboendet inför en totalentreprenad såväl som bygghandlingar till markentreprenören N‐E Widerström Schakt AB.

Gestaltningen baserades på Vardagas programhandling med önskemål om innehåll, funktioner och upplevelser för en varierad och användbar utemiljö trots begränsade ytor. Utifrån krav på LOD föreslog Mälark Landskap en öppen dagvattenfördröjning med växtomgiven damm på tomten med upplevelsevärden för brukarna. Gården har både större och mindre sittplatser, pergola, vattenbegjuten sten, mindre gångslingor, liten bro över dagvattendamm, gräsytor och planteringar, odlingsmöjlighet utomhus och i växthus samt fruktlund. Trots den begränsande ytan har gården mottagits väl av brukarna och upplevs som fungerande och attraktiv.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Äldreboende
Adress: Idunvägen 2, Enköping
Beställare: Hemsö fastighets AB
Inmätning: N-E Widerströms Schakt AB
Status: Färdigställt 2018