Biogasstation, Gamleby


PROJEKTBESKRIVNING

Från ritning till visualisering.
Hösten 2022 fick Mälark i uppdrag att ta fram en visualisering för hur en ny biogasstation i Gamleby skulle kunna se ut i förhållande till befintliga omgivningar.

Visualiseringsmaterialet togs fram i form av bilder, film och ett sammanställt kommunikationspaket för att underlätta kommunikation för byggherren i planprocessen. Visualiseringsarbetet har haft som mål att på ett sanningsenligt sätt redovisa en vision över hur de nya byggnadselementen kommer att uppfattas på en befintlig plats.

Materialet har tagits fram genom framtagande av en Revitmodell som sedan efterbearbetats i programmet Twinmotion. Arbetsprocessen har möjliggjort ett tätt samarbete med kunden och gett goda möjligheter att genom hela processen utföra ändringar för att säkerställa bästa möjliga slutresultat.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Visualisering
Adress: Gamleby
Beställare: Andion Scandinavian AB
Status: Detaljplaneprocess